Tekniskt stöd

Vi är kunniga inom projekteringsstyrning, projektering, lagar och regler, tillstånd, genomförbarhetsstudier, tidplaner, budgetering med mera.

Vi har hjälpt många entreprenörer inom planering, tillstånd och genomförbarhet av underjordsprojekt. Våra kunder är bland annat:

Lotus Maskin & Transport AB, Bilfinger Construction, Implenia Sverige AB, Implenia GmbH, SBT Sverige AB, Gruppo Aldesa, AGN Haga (Astaldi, Gulermak & NRC), OHLA (f.d. Obrascon Huerta Lain OHL), Skanska Sverige AB med flera