Renovering av bergrum och tunnlar

Vi är specialister i renovering av befintliga bergrum. Vi tar an oss stora komplicerade projekt såväl som mindre punktinsatser. Vi utför alla anläggningsarbeten med egna anställda och har etablerade samarbetspartner för teknikarbeten så som el, styr, rör och pump.

Vi har bland annat renoverat:

  • Stockholm Exergi fjärrvärmetunnlar i Farsta inklusive rivning, bilning, vajersågning, skrotning och bultning, betongsprutning (utfördes av Besab), platsgjutna betongkonstruktioner, installation av nya fjärrvärmeledningar (utfördes av IVM), markarbeten, installation av stålkonstruktioner så som trappor, landgångar och räcken samt elarbeten för kraft och belysning (utfördes av Bilfinger IS)
  • Försvarets ammunitionsförråd till en underjordisk skidanläggning, Midsweden 365 i Gällö, Bräcke Kommun, Jämtland. Rivning, bergschakt, bergförstärkning, bygg- och betongarbeten, kyla och ventilation (utfördes av Francks Kylindustrier AB) samt el- och styr (utfördes AV Bilfinger IS)

Fridhemsplans tunnelbanestation på gröna linjen inklusive tungrivning av befintliga betong-, tegel och stålkonstruktioner, bergskrotning, bergbultning, håltagning, vajersågning och betongarbeten för nya hisschakt.