Injektering med kemikalier eller cement

Vi kan utföra injekteringsarbeten så som:

  • Injektering av bergtunnel vid bergschakt (SBT Sverige AB FSE209, Skanska Sverige AB Hamnbanan Göteborg)
  • Ridåinjektering (ABB Tornschaktet Karlskrona, Skanska Sverige AB Tanum, Injektering av nya utskov i Hyltebruk Besab, SBT Sverige AB Järfälla, Keller Skandinavia AB Västlänken med flera)
  • Efterinjektering med cement (SBT Sverige AB FSE209, SBT Sverige AB Järfälla)
  • Efterinjektering med kembruk (SBT Sverige AB FSE209, SBT Sverige AB Järfälla, SBT Sverige AB flera arbetstunnlar)

Vi löser kundens problem med bemanning, maskiner och vid behov strategi, kontroller och besiktning.