Schaktdrivning

Veli har en gedigen erfarenhet av att driva och förstärka schakt uppåt och nedåt. Vi rustar upp för att möta efterfrågan på Förbifart Stockholm (luftbytesstationer), Tunnelbanans nya linjer (hiss- och ventilationschakt samt uppgångar), City Link (arbets- och ventilationsschakt) samt andra schakt i berg och i jord.