Betongarbeten i berg

Vi har en stor erfarenhet och kompetens av betongarbeten i bergrum och tunnlar. Vi har platschefer, arbetsledare och ca 30 YA som jobbar bara med betong i berg. Vi gör bland annat:

  • Mellanväggar
  • Platsgjutna brunnar
  • Portaler, ramkonstruktioner
  • Fundament i tak för fläktutrustning, trafikskyltar och dylikt
  • Plattformar och perronger
  • Stationsbyggnader
  • Rulltrappsschakter

Vi har egen personal, nya maskiner som är anpassade för underjordsarbeten samt erfaren och utbildad arbets- samt platsledning.