Renovering av bergrum

Vi renoverar gärna gamla bergrum såsom tunnelbanestationer, gamla lagerutrymmen och ledningstunnlar.

Ju mer komplicerade arbetena är, ju mer intressanta blir jobben för oss. Vi gillar det som är komplext och innefattar många olika moment och teknikområden.