Bergschakt genom sprängning

Vi är specialister inom sprängning, framförallt under jord men även ovan jord. Vi driver inte bergschakt som huvudsaklig syssla men utför sprängningsarbeten som en del av våra renoverings- och inredningsprojekt samt för schaktdrivning.