Inklädnad

Vi installerar delar eller hel inklädnad i tunnlar och bergrum. Arbetsmoment som ingår är bland annat:

  • Borrning av bult
  • Installation av bult
  • Provdragning av bergbult
  • Installation av membran, svetsning av membran
  • Svetsning av membran mot betongkonstruktioner
  • Installation av takarmering, dilationsfogar, distanser med mera
  • Installation av väggar, med vacuum eller med hängande last
  • Relaterade betongarbeten så som bakgjutning, gjutning av gångbanor, byggande av brandväggar med mera

Vi äger maskineri för att installera väggelement både med vacuumlyft och med hängande last. Arbetsmetoder och maskiner är provade och personalen utbildad. Några kunder vi jobbar åt är bland annat SBT Sverige AB FSE209, Skanska Sverige AB FSE105 och på hösten installerar vi 600 element åt NCC på Trafikplats Hjulsta Norra.