Markarbeten under jord

Vi utför alla typer av markarbete i tunnlar och bergrum, med egen personal och egna maskiner. Vi installerar dränrör, avlopp, trycksatta system av plast eller segjärn, betongrör, fyller mot betongkonstruktioner, fyller i betongkonstruktioner, lägger ut obundna lager – kort sagt; vi är erfarna och gör allt inom mark i tunnlar och bergrum.

Vi har egna grävmaskiner, hjullastare, vält och packningsmaskiner med mera, allt modernt och anpassat till arbete under mark.