Bergförstärkning

Vi utför bergförstärkning av befintliga eller nya bergskärningar, tunnlar, schakter med mera. Vi skrotar, blåser rent, bultar, installerar och spänner ankare, sätter nät och sprutar betong.