Inklädnad av tunnlar

Vi har nu även börjat med inklädnadsarbeten i tunnlar.

Vi borrar för bult, gjuter in bulten, sätter upp membranet, sätter dit väggar och armerar sedan konstruktionen.

Sprutbetong gör vi inte i den omfattningen, utan detta görs av annan entreprenör.