Sprutbetong

Vi utför sprutbetong i trånga utrymmen och som komplement till andra arbeten. Vi sprutar inte betong i industriell skala.

Teknik vi använder är handhållen sprutning med torr- respektive våtmetod. Vi äger modern utrustning för båda tekniker och använder tekniken bland annat för:

  • Bergförstärkning i trånga och svårtillgängliga miljöer
  • Komplettering av befintlig bergförstärkning
  • Sprutning då tung, industriell utrustning inte finns tillgänglig
  • Kompletterande sprutning av kosmetiska skäl
  • Kompletterande sprutning mot till exempel stål- eller betongkonstruktioner