Dränmattor

Vi installerar dränmattor i befintliga eller nya tunnlar. Vi borrar, installerar bult, provdrar bult och installerar dränmattor i stor skala. Senaste åren har vi bland annat installerat dränmattor åt SBT Sverige AB i Järfälla, Implenia Sverige AB i Londonviaduktens arbetstunnel samt Besab i Glödbergstunnel.