Bergschakt genom sågning eller spräckning

Vi är kunniga inom sågning och spräckning av berg och betong, framförallt under jord men även ovan jord. Vi driver inte sågning och spräckning som huvudsaklig syssla men utför sågnings- och spräckningsarbeten som en del av våra renoverings- och inredningsprojekt samt för schaktdrivning.