Tjänster

Vi utför allt som har med berg att göra som till exempel borrning, sprängning, hydraulisk spräckning, skrotning med maskiner och för hand, borrning maskinellt och för hand, bultsättning, nätning, injektering med cement, polyuretan, epoxy, silica med mera.

Vi utför sättning av bult för dränmattor och installerar mattor samt tätar befintliga mattor och fäster de i befintliga konstruktioner.

Vi utför alla typer av betongarbeten som behövs i samband med berg, pumpgropar, dagvattenmagasin, brandvattendammar, mätvallar, mellanväggar, fundament med mera.

Vi är bekanta med alla typer av markarbeten och gör räknar gärna bergrelaterade markarbeten så som rörläggning, fyllning, städning av bergbotten, tätning och avjämning av terrass, olika väglager.

Vi har olika typer av maskiner; Commando-borrigg, Grävmaskin 10 ton på hjul, 3 Stora Manitou varav 1 med elementhanterare och 2 med vakumsug. Betongpumpar, keminjekteringsutrustning, utrsitning för både torr- och våtsprutning av betong samt minigrävare, teleskoplastare och kompressorer.