Zarządzanie projektem

Vi utför projektledning i komplicerade projekt ovan och under jord. Vi kan bistå Er organisation med resurser så som arbetsledare, platschefer eller KMA-ansvarig, vi kan granska Ert sätt att organisera ett projekt samt föreslå ändringar eller så kan vi bli en del av Er organisation.

Till exempel i Eiganestunnel, Bilfinger Constructiin GmbH i Stavanger där vi reorganiserade hela tunneldrivningen med goda resultat, ökade produktionstakten med minskade resurser.