W czym możemy Ci pomóc?

Bergsprängning, skrotning med maskin och hand, bultborrning, bultning, injektering med cement eller kemikalier, bergspräckning, maskinarbeten, betongarbeten i tunnlar så som mätvallar, mellanväggar eller pumphus, rörläggning, vägarbeten, markarbeten, grundläggning, vi gör det.

Vi vill inte bli störst i vår nisch, vår målsättning är att syssla med intressanta, utmanande och meningsfulla projekt, stora som små.

Har Du tekniska utmaningar, logistiska mardrömmar eller ett tidsmässigt utmanande projekt, tveka inte att kontakta oss.