Szyby skalne

Vi driver egentligen inte bergschakt i egen regi men vi kan, med vår stora kontaktnät och detaljkunskap om sprängning såväl ovan som under jord, sätta upp organisation och skaffa resurser för alla typer av bergschakt. Vi trivs bäst med komplicerade objekt.