Konsultacje techniczne

Vi utför teknisk konsultation för alla typer av entreprenader även om vi främst jobbar med berg och mark. Vi har bland annat utfört teknisk markbeskrivning åt Bilfinger, NS14 projekt, samt jobbat som kontrollansvarig för rivning och nybyggnation av hus i Sittesta, Ösmo.

Vi har även kompetens som bergssakkunnig och sakkunnig inom sprängning. I detta har vi bland annat hjälpt Bergbolaget, Stockholms hamnar och Fortum.

Vi har erfarenhet av totalentreprenader (Rv27 Boras, framtagande av förfrågningsunderlag samt E45, Torpa- Stenröset, utförande) och vi kan samordna olika teknikslag i komplicerade projekt. Vi är meriterade inom kalkyl och en del av stora investeringsbeslut har fattats grundade på våra kalkyler.