Konstrukcje szybów

Veli har en gedigen erfarenhet av att driva och förstärka schakt uppåt och nedåt. Vi rustar upp för att möta efterfrågan på Förbifart Stockholm (luftbytesstationer), Tunnelbanans nya linjer (hiss- och ventilationschakt samt uppgångar), City Link (arbets- och ventilationsschakt) samt andra schakt i berg och i jord.