Usługi

Jesteśmy specjalistami w zakresie prac ze skałami. Wykonujemy między innymi kucia skał, urabianie skał z wykorzystaniem maszyn lub materiałów wybuchowych, kruszenie, nawiercanie mechaniczne i ręczne, zabezpieczanie zboczy kotwami stalowymi lub metalową siatką. Do naszych specjalności należą również iniekcje cementowe, poliuretanowe, iniekcje z żywic epoksydowych, a także uszczelnianie krzemionkowe metodą iniekcyjną.

Wykonujemy instalacje kotew stalowych dla mat drenażowych a także same instalacje mat drenażowych lub ich uszczelnianie czy instalowanie na istniejących konstrukcjach.

Oferujemy również szereg usług z zakresu prac betoniarskich niezbędnych przy pracach ze skałami, wykonywanie studzienek odpływowych, zbiorników wody opadowej, zapór i zbiorników przeciwpożarowych, ścianek dzielących, fundamentów i innych konstrukcji.

Jedną z naszych specjalności jest ułatwianie wykonywania pomiarów wody przeciekającej. Spytaj się nas o wykonywanie tymczasowych konstrukcji pomiarowych i instalacji do mierzenia ilości przetwarzanej wody.

W ostatnich latach realizowaliśmy również wiele projektów związanych z pracami na powierzchni i możemy wykonać każdego rodzaju obliczenia niezbędne dla projektów skalnych w tym instalacji rór, czy zakładaniu izolacji, uszczelnień, wyrównywaniu terasów skalnych, czy różnego rodzaju nawierzchni.