Ledningssystem

BBEAB har ett ledningssystem innefattande kvalitet, arbetsmiljö och miljö som uppfyller ISO-kraven.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera systemet och våra egenkontroller efter lagkrav, beställarens krav och projektspecifika krav.

För oss är arbetsmiljö, miljö och kvalitet ett A och O i arbetet och rutiner skapas tidigt i projekten för att få ett så bra arbetsklimat att jobba i som möjligt.

Vi arbetar med kontrollplaner, arbetsberedningar, egenkontroller och dagböcker.