Maria Taatila certifierad kontrollansvarig

19 feb 2016

certifikatMaria Taatila har genomgått utbildning och blivit certifierad som kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen (PBL) behörighet, K för komplicerade konstruktioner.

Detta ökar ytterligare vår tjänsteutbud och vi kan nu hjälpa våra kunder även genom att agera som kontrollansvarig.