Kontakt

  • Namn
  • E-mail
  • Telefon
  • Meddelande

Kontaktpersoner

Veli Taatila

VD

Veli har erfarenheter inom ledande positioner på stora anläggningsprojekt. Kunskaper inom kalkyl, KMA, betong och sprängning.

076-890 33 30

Maria Taatila

Entreprenadingenjör

Maria har jobbat med det mesta inom KMA-området. Från tillståndsansökningar till provtagningar och är certifierad kontrollansvarig PBL och har grundkurser i betong och sprängning.

076-890 33 33

Jon Willberg

Senior Advisor

Jon utgår från Finland, där han är bosatt. Jon har jobbat med många olika uppgifter inom främst tunnelbyggnation. Han har jobbat i Sverige, Finland och är nu vår expert inom berg samt produktionsplanerare. Han har utbildning inom sprängteknik. Jon hjälper oss med anbud, bergteknik och utredningar.

076-890 33 05

Zyta Pollak Grgic

Projektingenjör

Zyta har ingenjörsexamen inom miljö och samhällsbyggnad från både Polen och Sverige, och kommer hos oss att jobba med alla bitar inom byggprocessen som projektingenjör. Hon jobbar som projektingenjör i Förbifart Stockholm.

076-898 23 32

Damian Zagorski

Platschef

Damian rekryterade vi i december 2016. Han hade då jobbat i Sverige i några månader som arbetsledare i annat företag. Damian är utbildad ingenjör i Polen och har hos oss börjat som arbetsledare, men är numera Blockchef  Inklädnad på förbifart Stockholm.

076-898 23 33

Annika Dahlberg

Ekonomi och HR

Annika sköter vår ekonomi och hanterar yrkesarbetarna med diverse HR frågor. Annika jobbar på vårt huvudkontor.

Annika har tidigare jobbat med ekonomi och utvidgar nu sin repertoar hos oss med HR frågor också.

076-898 23 35

Pilla Lindberg

Projektingenjör

Pilla arbetar som projektingenjör på vårt innerlining projekt hos Subterra på Förbifart Stockholm.

Hon hanterar KMA-frågor, HR-frågor samt sköter dokumentation och uppföljning på projektet.

 

076-898 23 40