Välkommen till Bror Bergentreprenad

2019-07-04 12.07.15

BBEAB är som de stora anläggningsföretagen; kunnig, mångsidig och erfaren. Vi kan sätta ihop vilket projekt som helst. Vi kan administration, kontrakt, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och tidplan, precis som de stora drakarna. Vi bara gör det lite billigare, enklare och mer personligt.

Vi inriktar oss på bergarbeten i form av skrotning, bultning, nätning och injektering men utför även andra anläggningsarbeten. Vi har dock en förkärlek för berg som inte går att förklara.

Utöver entreprenadverksamheten bistår vi även med konsultuppdrag inom berg, sprängning, projektledning, KMA och kalkylarbeten. Under 2016 ingick vi i samarbete med Lotus Maskin & Transport AB för att driva upp deras anläggningsverksamhet. Det samarbetet ligger nu på is och vi arbetar nu för oss själva.

Vi jobbar främst åt entreprenadföretag men har även kontrakt med kommuner och myndigheter.

Bror har sina två dotter/systerbolag som hjälp för att erbjuda alla sorts verksamhet. Dessa bolag är Karell Schakt AB och Estrock AB, se mer under samarbetspartners.

Företaget ägs av Veli Taatila och drivs tillsammans med Maria Taatila. BBEAB har varit verksamma sedan augusti 2013 och har i huvudsak sin verksamhet i Sverige med omnejd.