Välkommen till Bror Bergentreprenad

kolmas

Vi är specialister på bergrum och tunnlar

BROR utför bergrelaterade arbeten inom anläggningsbranschen.

Vi jobbar åt andra anläggningsföretag och hjälper dem med rivning, sågning, spräckning av berg och betongkonstruktioner under jord.

Vi jobbar med bergförstärkning med bult och nät, vi injekterar med cement och med kemikalier, vi installerar membran och dränmattor för vatten- och frostsäkring av tunnlar, vi sprutar även betong handhållet.

Vi inreder och renoverar tunnlar, vi gör markarbeten, rörarbeten, betongarbeten och installerar stålkonstruktioner och prefab under jord. Vi har etablerade samarbete för att få andra arbeten utförda på ett korrekt sätt, till exempel el- och styrinstallationer, rörsvetsning, pumpar med mera.

Vi jobbar främst med egna anställda så att vi kan säkerställa att arbetena utförs fackmannamässigt och säkert. Vi besitter en komplett, säker och modern maskinpark för underjordsarbeten.

Utöver entreprenadverksamheten bistår vi även med konsultuppdrag inom berg, sprängning, projektledning, KMA och kalkylarbeten.

Vårt mål är inte att vara den största, vårt mål är att vara den bästa inom vår nisch.

Vi jobbar främst åt entreprenadföretag inom anläggningsbranschen. I särskilda fall kan privata byggherrar kontakta oss för att få hjälp med sina underjordsprojekt men vi jobbar principiellt inte åt byggherreorganisationer.

Bror har sina två dotter/systerbolag som hjälp för att erbjuda all sorts verksamhet. Dessa bolag är Karell Schakt AB och Estrock AB, se mer under samarbetspartners.

Vi är medlemmar av byggföretagen och ISO-certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001.

Företaget ägs av Veli Taatila och drivs tillsammans med Maria Taatila. Bror har varit verksamma sedan augusti 2013 och har i huvudsak sin verksamhet i Sverige.